Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa
+48 607 063174

Komercjalizacja innowacji

Ścisła współpraca ludzi nauki i przedsiębiorców pozwala na przepływ informacji i inspiracji, powinna też skutkować wdrożeniami czyli transferem wiedzy i technologii do przedsiębiorstwa aby ostatecznie poprawiać jakość życia odbiorców.
Otrzymujemy sygnały, że taki pożądany stan nie zawsze jest faktem. Bywa, że wielkim wysiłkiem naukowców i przedsiębiorców, często z wykorzystaniem Funduszy Unijnych powstały interesujące produkty, które pozostają na półce w postaci papierowej lub co najwyżej prototypu.
Nie wszyscy wiemy co robić dalej, nie wiemy jakie działania podjąć aby pójść dalej i prototyp przemienić w produkt kierowany do ludzi, przynosząc im określone korzyści a twórcom i właścicielom zysk.
Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, Start-upy i naukowców z kręgu life-science.
Zajmujemy się komercjalizacją produktów, także tych, które znajdują się na dopiero na etapie prac koncepcyjnych. Im wcześniej nawiążemy współpracę, tym skuteczniej będziemy mogli wspólnie zająć się wdrożeniem, w odpowiednim czasie analizować sygnały płynące z rynku i przygotować firmę do pozyskania niezbędnych do komercjalizacji środków.
Zapraszamy do współpracy.