Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa
+48 607 063174

Standardy dla Klastrów- NUTRIBIOMED wytypowany przez PARP

Klaster NUTRIBIOMED został wytypowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do udziału w dedykowanym szkoleniu i warsztatach testujących standardy. To wyróżnienie spotkało 13 Klastrów wytypowanych przez PARP. Celem warsztatów jest pozyskanie przez PARP od koordynatorów i członków klastrów informacji, które pozwolą określić nowoczesne i praktyczne standardy zarządzania Klastrami. Szkolenie i konsultacje z udziałem przedstawicieli Klastra NUTRIBIOMED odbyły się w czwartek 6 listopada. Do udziału w warsztatach zaproszono Zarząd TDG Izery Sp. z o.o.. w celu pozyskania informacji od podmiotów reprezentujących przedsiębiorców skupionych w Klastrze. Osoby biorące udział w spotkaniu zgłosiły wiele uwag. Bez wątpienia nastąpiło tu zwarcie pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, reprezentujących otoczenie biznesu a przedsiębiorcami. Uznano, że inicjatywa PARP jest działaniem potrzebnym i pożytecznym w dążeniu do stworzenia narzędzia służącego zarówno Koordynatorom Klastrów jak i PARP. Konieczne jest odszukanie pól działania, które pozwolą zachować równowagę pomiędzy ilością gromadzonych danych a sensem ich wskazywania.
Z dużą satysfakcję odnotowaliśmy wyróżnienie jakim było zaproszenie nas na warsztaty, doceniamy także zdobytą tam wiedzę i doświadczenie.