Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa
+48 607 063174

Po promocji…

Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do akcji Promocja Mix.

Udało się uruchomić zaledwie jeden Zespół mimo wielu zgłoszeń od zainteresowanych Firm.
Główny problem w realizacji promocji w ramach łączenia produktów wynika z niezrozumienia przez naszych potencjalnych Klientów faktu, iż nie jest to produkt dedykowany wyłącznie im, a więc cechuje go pewien szablon w zakresie struktury i działania.
Mamy nadzieję, że nasze akcja informacyjna w tym zakresie ostatecznie przekona Państwa do tego projektu, wkrótce podejmiemy kolejną próbę a na razie dziękujemy wszystkim, którzy się zgłosili