Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa
+48 607 063174

Komercjalizacja produktów i usług

 • analiza stanu prawnego produktu
 • Wybór metody komercjalizacji:
  • sprzedaż marki
  • umowa dystrybucyjna
 • bezpośrednie wdrożenie :
  • analiza rynku
  • biznesplan
  • przygotowanie produktów do promocji: rejestracja, promocja i sprzedaż