Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

Z PEWNOŚCIĄ ROBISZ COŚ BARDZO DOBRZE
ale
NIE MUSISZ ZAJMOWAĆ SIĘ WSZYSTKIM

ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa
+48 607 063174

Co nowego w TDG Izery Sp. z o.o. ?

Naszym szczególnym zainteresowaniem obejmujemy obecnie branżę spożywczą tj. firmy skupiające się na produkcji żywności mającej wpływ na poprawę dobrostanu osób sięgających po tego typu produkty. Jesteśmy członkiem Klastra NUTRIBIOMED tworzącego swoiste konsorcjum naukowo-przemysłowe, związane z rozwojem technologii biomedycznych, farmaceutycznych, nowoczesnych bioopakowań a także wysokich technologii w przetwórstwie i utrwalaniu żywności. Klaster został powołany do życia w 2007 roku. Początkowo było to konsorcjum zrzeszające 20 podmiotów. Obecnie w skład Klastra wchodzą 54 podmioty: 8 uczelni wyższych, 3 instytucje otoczenia biznesu oraz 43 firmy.

Żywność funkcjonalna poza podstawowym zadaniem, jakim jest odżywianie, wywiera także wpływ na naszą psychikę i stan zdrowia fizycznego. Komponując prawidłowo naszą codzienną dietę możemy osiągnąć takie pozytywne dla zdrowia rezultaty jak obniżenie poziomu cholesterolu, wzmocnienie układu odpornościowego, przywrócenie równowagi mikrobiologicznej czy np. działać przeciwzapalnie. Mianem "żywności funkcjonalnej" określa się taki pokarm, który jest elementem codziennej diety i nadaje się do ogólnego spożycia. Żywnością funkcjonalną nie są zatem tabletki, suplementy diety ani inne produkty farmaceutyczne. Są to produkty otrzymane ze składników naturalnych i posiadające udokumentowany klinicznie pozytywny efekt prozdrowotny.