Promocja kontraktowa
Promocja usługowa
Promocja na zlecenie
Promocja zewnętrzna

Więcej

Współpromocja
Współdzielenie
Biznesowa ewolucja
Sharing economy
Ekonomia współpracy

Więcej
ul. Burakowska 5/7 01-066 Warszawa
+48 607 063174

Kontakt

Kontakt z nami

Siedziba firmy:

TDG Izery Sp. z o.o.
ul. Burakowska 5/7
01-066 Warszawa

e-mail:promotion@tdg.com.pl

Oddział:

ul. Antoniego Czechowa 36
52-231 Wrocław

Inne informacje:

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000128174; NIP: 899-24-57-438; Kapitał zakładowy: 900.000,00 PLN

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości